Werkwijze

Werkwijze

In mijn praktijk werk ik vanuit een holistisch perspectief, dit betekent dat ik het dier in zijn of haar totaliteit bekijk. Ik wil graag veel informatie over het dier hebben, waardoor een eerste consult ongeveer anderhalf uur duurt.

Voor het consult ben je welkom met je dier in mijn praktijk in Liessel. Tijdens dit bezoek vindt er allereerst een uitgebreid vraaggesprek plaats, waarbij het vooraf ingevulde intakeformulier wordt besproken en er aanvullende vragen worden gesteld. Ik wil onder andere meer te weten komen over de algemene en medische geschiedenis van het dier, het ontstaan en verloop van de klacht, de leefsituatie, de voeding en het karakter. Op deze manier ontstaat een compleet beeld van het dier en krijg ik inzicht in de oorzaak van de klacht.

Vervolgens wordt er op fysiek en energetisch niveau onderzoek gedaan. Hierbij maak ik onder andere gebruik van de lecher-antenne. De lecher-antenne is een meetinstrument waarmee onder andere de vitaliteit van weefsels en organen kan worden gemeten. Ook kan ik met behulp van de lecher-antenne bepalen of een geneesmiddel al dan niet doeltreffend is voor het dier.

Ook maak ik gebruik van bioresonantie apparatuur. Meer informatie hierover lees je onder het kopje Bioresonantie.

In sommige gevallen kies ik ervoor om het dier verschillende essentiële oliën te laten ruiken. Dit is een mooi extra diagnostisch hulpmiddel, gezien dieren vaak perfect aanvoelen welke olie zij op dat moment goed kunnen gebruiken.

Het consult verloopt ontspannen en met alle respect voor de mogelijkheden van het dier. Hierdoor is het doorgaans een prettige ervaring voor het dier en is er geen sprake van stress.

Uiteindelijk ontstaat er een totaalbeeld van het dier, waarop de conclusie en het behandelplan gebaseerd worden. Het advies wordt dus volledig afgestemd op het individu. Hierbij staat tevens de haalbaarheid en uitvoerbaarheid voor jou als eigenaar voorop. Het behandelplan kan bestaan uit aanpassingen in de leefomstandigheden van het dier en het inzetten van natuurlijke middelen. Ik maak onder andere gebruik van fytotherapie, homeopathie, aromatherapie, Bach bloesem therapie, celzouten en voedingssupplementen. Lees hier meer over de verschillende therapieën.

Indien ik nader onderzoek of aanvullende behandelingen nodig acht, zal ik ook doorverwijzen naar deskundigen op andere vlakken zoals een dierenarts, gedragsdeskundige, osteopaat of fysiotherapeut.
Na het consult ontvang je een uitgebreid verslag met alle besproken informatie en adviezen, zodat je dit op je gemak nog eens kunt doorlezen en kunt gaan toepassen.

Afhankelijk van de klacht zullen één of meerdere vervolgconsulten gewenst zijn. Tijdens het vervolgconsult worden de resultaten van het behandelplan besproken en waar nodig wordt het dier opnieuw onderzocht en/of doorgemeten. Aan de hand hiervan volgt er een vervolgadvies.