Therapieën en adviezen

FYTOTHERAPIE

Kruidengeneeskunde is een van de oudste geneeswijzen die we kennen. Het gebruik van medicinale kruiden is in vrijwel alle voorkomende medische systemen verweven.

Fytotherapeutische middelen worden toegepast aan de hand van de inhoudsstoffen. Het kruid wordt in zijn geheel aangewend, omdat het geheel van de plant meer is dan de som van de afzonderlijke delen. Dit in tegenstelling tot de allopathische geneeskunde, waarbij het hoofdbestanddeel uit het geheel van het kruid wordt geïsoleerd en tot een geneesmiddel wordt verwerkt.

In de fytotherapie wordt er uit gegaan van de signatuurleer. Dit duidt aan dat de uiterlijke verschijningsvorm van een plant kenmerken laat zien waaruit de geneeskrachtige werking kan worden afgeleid. Het geheel of een deel van de plant wordt in verband gebracht met de structuur van het lichaam of functies daarvan. Een prachtig mechanisme!

HOMEOPATHIE

De werking van homeopathische middelen is gebaseerd op het gelijksoortigheidsprincipe, ook wel het similia principe genoemd.
Dit wil zeggen dat de symptomen die een mens of dier vertoont, genezen kunnen worden door een middel dat in pure vorm bij een gezond individu soortgelijke symptomen kan veroorzaken.
De grondlegger van deze therapievorm is Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann concludeerde dat alleen een klacht behandelen niet genoeg is.

Om de problemen daadwerkelijk op te lossen dient er op een dieper niveau naar de patiënt gekeken te worden. Een klassieke homeopathische behandeling is daarom altijd afgestemd op het individuele dier. Hierbij wordt uitgegaan van het totaalbeeld, er wordt gekeken naar de gehele gesteldheid van het dier.
Door toediening van het juiste homeopathische middel wordt het zelfgenezend vermogen gestimuleerd. Dit is het natuurlijke herstelvermogen dat ieder dier bezit, om fysieke of mentale verstoringen te balanceren.

AROMATHERAPIE

Aromatherapie is een eeuwenoude therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van essentiële oliën. De geschiedenis van de aromatherapie gaat terug tot voor de tijd van de geschreven geschiedenis, meer dan 5000 jaar geleden. Essentiële olie bevat de kernkracht, ook wel de essentie, van de plant. De olie wordt gedestilleerd of geperst uit onder andere bloemen, bladeren, schors en wortels van planten en bomen.
Door de sterk geconcentreerde vorm zijn essentiële oliën zeer krachtige remedies. Iedere essentiële olie heeft zijn eigen specifieke werkingsgebied en kwaliteiten.
Essentiële oliën hebben zowel een fysieke als een mentale uitwerking op mens en dier. Zo kan aromatherapie worden ingezet bij onder andere huidproblemen, spijsverteringsproblemen, luchtwegklachten, weerstandsproblemen, disbalans in de hormoonhuishouding of gedragsproblemen zoals angst en onzekerheid.
Veel essentiële oliën hebben een sterke antibacteriële, antivirale en antiparasitaire werking. Om het beste effect te kunnen bereiken dient de olie altijd van biologische kwaliteit te zijn.

BACH BLOESEM THERAPIE

Bach bloesem remedies werken via trillingen. Volgens een specifieke bereidingswijze wordt de trilling van de betreffende bloesem, plant, struik of boom verkregen. In totaal zijn er 38 verschillende remedies, welke allen corresponderen met bepaalde emoties of gemoedstoestanden.

Het belangrijkste principe van de Bach bloesem therapie is dat er niet wordt uitgegaan van fysieke symptomen, maar van een disbalans in de psychische toestand.
Ziekte wordt gezien als niets meer dan een signaal van het lichaam, welke aangeeft dat er sprake is van een emotionele disbalans.
Er wordt getracht om herstel en behoud van de gezondheid te bewerkstelligen door aan deze emotionele balans te werken. Wanneer er vroegtijdig wordt ondersteund, vindt er geen langdurige disbalans plaats en krijgen ziekten dus ook minder kans om zich te ontwikkelen.
De therapie werd ontwikkeld door Edward Bach (1886-1936).

CELZOUTTHERAPIE

Celzouten zijn minerale verbindingen, welke op cellulair niveau de biochemische processen in het lichaam ondersteunen.
De celzouten bestaan uit specifieke negatief en positief geladen bestanden, ionen genaamd. Deze ionen zijn de dragers van de elektrische lichaamsenergie.

Naast de zenuwfunctie en de spieractiviteit bepalen zij tal van andere lichaamsfuncties. Wanneer er in het lichaam een gebrek aan een bepaald celzout ontstaat, vindt er een verstoring in de celstofwisseling plaats. Hierdoor kunnen ziekten of gezondheidsproblemen ontstaan.
Celzouttherapie is erop gericht om de tekorten aan celzouten in het lichaam aan te vullen.

Wanneer de celzouten in een juiste verhouding op de juiste plaats aanwezig zijn in een organisme, werkt dit bevorderend voor de algehele conditie en het herstellend vermogen van het lichaam. De celzouttherapie werd ontwikkeld door Wilhelm Schüssler (1821-1898).

TELLINGTON TTOUCH

De TTouch methode maakt gebruik van verschillende manieren van aanraking, de zogenaamde touches. TTouch verbetert het lichaamsbewustzijn en maakt het dier zekerder in zijn bewegingen en zijn gedrag. Hiermee wordt het leervermogen vergroot.

Afhankelijk van het doel en de ingezette touches kan de methode zowel ontspannend als activerend werken. Op fysiek niveau wordt de doorbloeding gestimuleerd, lichamelijke spanning verminderd, kan pijn worden verlicht en een genezingsproces worden bevorderd.

Daar waar bij massage de nadruk wordt gelegd op de spieren, wordt er bij TTouch gewerkt op het zenuwstelsel. De aanrakingen werken stimulerend op het activeren van neurologische verbindingen. Tevens komt er door het toepassen van de touches endorfine vrij, waardoor stress wordt verminderd.
Bij TTouch wordt er ook gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen en oefeningen om het dier zich meer bewust te maken van zijn lichaam en de balans en coördinatie te verbeteren.

VOEDINGADVIES

Voeding heeft een enorm grote invloed op de fysieke en mentale gezondheid van een dier. Als we een dier fysiek en mentaal in balans willen houden of krijgen, moeten we zorgen voor een goed fundament. Geschikte voeding vormt hiervoor de basis.

Een gezond spijsverteringsstelsel is goed in staat om diverse ziekten te voorkomen, de darmflora speelt hierbij een belangrijke rol. Indien een dier voeding krijgt welke niet passend is bij de diersoort of bij het individu, ontstaat er een grotere kans op onder andere spijsverteringsproblemen, allergieën, infecties en ontstekingsreacties in het lichaam.

Wanneer tijdens het consult blijkt dat de huidige voeding niet bevorderlijk is voor de gezondheid van het betreffende dier, gaan we op zoek naar een passend alternatief dat zowel aansluit bij de behoeftes van het dier, als bij jou als eigenaar.
Zoals Hippocrates de essentie prachtig omvatte: ‘Our food should be our medicine and our medicine should be our food’.

OVERIGE ADVIEZEN

Praktijk Melilotus geeft ook advies omtrent diverse andere onderwerpen. Veel dieren ondervinden hinder van de grote hoeveelheid chemische bestanddelen waaraan zij tegenwoordig worden blootgesteld.
De ervaring leert dan ook dat de oorzaak van vele klachten terug te herleiden is naar een te grote chemische belasting in het lichaam.

Onderwerpen zoals het vaccinatiebeleid, het ontwormbeleid, vlooien- en teken bestrijding en medicatie gebruik spelen hierdoor een belangrijke rol tijdens mijn consulten. Ik geef jou als eigenaar inzicht in de situatie en waar nodig reik ik goede alternatieven aan, zodat we de chemische belasting in het lichaam terugdringen en tot een minimum beperken.

Daarnaast kan er advies worden gegeven op o.a. het gebied van castratie/sterilisatie, natuurgeneeskundige begeleiding bij gedragsproblemen, vragen omtrent de opvoeding van je huisdier, vuurwerkangst, palliatieve zorg en stervensbegeleiding.