Bioresonantie

WAT IS BIORESONANTIE?

Bioresonantie is een therapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trillingen. Ieder gezond orgaan of weefsel, maar ook iedere aandoening of ziekteverwekker zoals een virus, bacterie of schimmel heeft een eigen trillingsfrequentie. Deze trillingen, oftewel resonanties, zijn van elektromagnetische aard. Met behulp van bioresonantie apparatuur kunnen deze trillingen worden gemeten. Bij ziekte of disbalans in het lichaam is er een verstoring van de gezonde trillingsbalans ontstaan. Het bioresonantie apparaat maakt deze verstoring zichtbaar. Er komt duidelijk naar voren welk orgaan of weefsel uit balans is. Tevens kunnen ziekteverwekkers en toxinen gemakkelijk worden opgespoord.

Het doormeten van het dier met behulp van bioresonantie is dus een effectieve methode om inzicht te krijgen in het functioneren van alle orgaansystemen en het algemene energieniveau van het dier. Ook kan worden nagemeten met welke factoren het lichaam belast is en of er tekorten zijn aan vitaminen, mineralen en sporenelementen.

In sommige gevallen kan een verstoring van de trilling al worden opgemerkt voordat een ziekte zich fysiek manifesteert. Door vroegtijdig in te grijpen, kunnen latere problemen vaak voorkomen worden.

Bioresonantie

BIORESONANTIE ALS DIAGNOSTISCH HULPMIDDEL

Met behulp van bioresonantie worden verstoringen in het lichaam in kaart gebracht. Wanneer ik na het afnemen van de anamnese meer gedetailleerde informatie nodig heb over de oorzaak van de klacht, gebruik ik het bioresonantie apparaat als extra hulpmiddel.

Ook kan ik met behulp van bioresonantie uittesten of een specifiek middel of supplement geschikt is voor het dier. Ditzelfde geldt voor voeding, waarbij duidelijk naar voren komt of de huidige voeding ondersteunend of juist belastend is voor het lichaam van het dier.

In mijn praktijk kan het dier worden doorgemeten met behulp van een detectormat die aangesloten zit aan het bioresonantie apparaat. Ik werk met de 
Rayocomp PS 1000 Polar. 

ONDERSTEUNING BIJ VACCINATIE

Het is ook mogelijk om vaccinaties te begeleiden met behulp van bioresonantie. Van de betreffende vaccinatie(s) wordt er een frequentiemiddel gemaakt, welke het lichaam voorbereid op de enting en het dier minder gevoelig maakt voor eventuele bijwerkingen (echter, dit is nooit een garantie). Doorgaans adviseer ik het frequentiemiddel samen met andere natuurlijke middelen.

Deze ondersteuning kan erg zinvol zijn voor dieren die gevoelig reageren op vaccinaties. Tevens kan het preventief worden ingezet om belasting van het lichaam door de vaccinatie zo veel mogelijk te beperken.

Vraag naar de mogelijkheden indien je geïnteresseerd bent, graag geef ik je meer informatie!

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?